Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Sklené Teplice

V rámci projektu Fara.Sk